Ibnu Jarir Al-Tabari, Sejarawan dan Ahli Tafsir Terkemuka

Al-Tabari yang memiliki nama lengkap Abu Jafar Muhammad ibnu Jarir al-Tabari dilahirkan pada tahun 839 M di Tabaristan, Iran. Beliau merupakan seorang cendekiawan Muslim yang berkontribusi terhadap sejarah Islam dan ahli tafsir Quran. Pemikiran beliau menjadi tonggak kejayaan kaum Sunni. Dalam karya fenomenal beliau yang berjudul Tarikh ar-Rasul wa al-Muluk) terlihat bagaimana cerdasnya beliau dalam menyajikan sejarah para Nabi. Sebagai […]