Categories
Biografi

Ibnu Jarir Al-Tabari, Sejarawan dan Ahli Tafsir Terkemuka

Al-Tabari yang memiliki nama lengkap Abu Jafar Muhammad ibnu Jarir al-Tabari dilahirkan pada tahun 839 M di Tabaristan, Iran. Beliau merupakan seorang cendekiawan Muslim yang berkontribusi terhadap sejarah Islam dan ahli tafsir Quran. Pemikiran beliau menjadi tonggak kejayaan kaum Sunni. Dalam karya fenomenal beliau yang berjudul Tarikh ar-Rasul wa al-Muluk) terlihat bagaimana cerdasnya beliau dalam […]

Categories
Biografi

Ibnu Hazm, Sastrawan dan Ahli Fikih dari Kordoba

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Abu Muhammad Ali ibnu Ahmad ibnu Sa’id ibnu Hazm. Ia dilahirkan di Kordoba pada tanggal 7 November 994. Ibnu Hazm dikenal sebagai sastrawan Muslim, ahli fikih, dan teolog dari Spanyol. Pada masa itu, Spanyol Islam memasuki era kejayaannya di mana juga lahir sarjana muslim seperti Ibnu Rusyd. Ibnu Hazm dikenal […]

Categories
Biografi

Ibnu Rusyd (Averroes), Filsuf Muslim Aristotelian dari Cordoba

Ibnu Rusyd memiliki nama lengkap sebagai Abu al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd. Namun di dunia Barat, Ibnu Rusyd lebih sebagai Averroes. Ia hidup di mana minat terhadap teologi dan filsafat justru memudar di dunia Muslim. 15 tahun sebelum Averroes lahir, dunia Muslim kehilangan al-Ghazali (1058-1111) yang telah melakukan kritik terhadap filsafat Neoplatonik Muslim, khususnya […]

Categories
Biografi

Jabir ibn Hayyan, Bapak Kimia Modern

Jabir ibn Hayyan dianggap sebagai Bapak Kimia Modern oleh orang-orang Barat. Kimia merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan di mana kaum Muslimin memberikan sumbangan terbesar. Mereka mengembangkan ilmu ke tingkat kesempurnaan, sehingga mereka dianggap otoriter dalam bidang ini. Sampai pada akhir abad ke-17, Jabir dan Zakariya Razi sangat menonjol sebagai ahli kimia termasyhur yang dihasilkan […]